ECOLABEL MANUAL - COSMETIC

El Reglament (CE) nº 66/20101 de la UE sobre la etiqueta ecològica proporciona un marc per a l’establiment de criteris mediambientals voluntaris per a determinades categories de productes amb l’objectiu de reduir els impactes negatius associats a la producció i el consum d’aquests productes.

L’objectiu principal d’aquest contracte és recolzar el JRC-Sevilla-Circular Economy & Industrial Leadership Unit amb el desenvolupament d’un Manual de l’Usuari, la(les) fulla(fulles) de càlcul, els llistats de comprovació i els formularis de declaració per demostrar el compliment de l’etiqueta ecològica de UE per a productes cosmètics i productes per a la cura dels animals.  

Aquest projecte ha rebut finançament privada del Joint Research Center segons el contracte n.o 2I-IP-039

El projecte VIBES presenta una solució innovadora per resoldre els problemes de final de vida dels composts termoestables basada en el desenvolupament d’una nova tecnologia ecològica centrada en la separació i la recuperació controlada dels components dels materials mitjançant el desenvolupament de materials de base o d’origen biològic (bio-based materials, BBM) degradables a mesura. Els BBM són substancies químiques de base  biològica que es descomponen sota determinats estímuls externs (temperatura, raigs UV o  impulsos elèctrics), permetent la separació entre la matriu i el reforç. El projecte VIBES contribuirà  directament a aconseguir els objectius de SIRA en KPI1, KPI2, KPI5 i KPI8 i a demostrar la solució  disminuint la quantitat de polímers no biodegradables enviats a les escombraries o abocaments al medi ambient en almenys un 40%.

Europa

Aquest projecte ha rebut finançament de la  Bio Based Industries Joint Undertaking (JU) segons l’acord de subvenció n.º 101023190. La JU rep suport del programa de recerca i innovació  Horizonte 2020 de la Unió Europea i del Consorci d’indústries de Base Bio.

3DPERFIT

El desenvolupament de prototips d’aliments impresos en 3D personalitzats per a esportistes exigeix coneixements sobre: reologia de desenvolupament de productes, ajustament del perfil nutricional, suplements proteics com matèries primes principals, processament d’aliments i química alimentaria, màquina d’impressió 3D.

En aquest context, Leitat participa al desenvolupament de nous prototips d’aliments impresos en 3D    personalitzats per a esportistes segons requisits específics del seu perfil nutricional. El seu desenvolupament necessitarà una recerca precisa sobre aquests macro i micronutrients  necessaris per a cada tipus d’esportista i sobre les matrius alimentaries i matèries primes  susceptibles de tenir composts d’interès per aconseguir nutrients específics per a esportistes i que es poden imprimir amb tecnologia 3D. En cada  cas, s’estudiaran i optimitzaran propietats reològiques como textura, solubilitat de les proteïnes, pH, viscositat, etc. A més, els prototips d’aliments obtinguts es sotmetran a l’avaluació següent:

 

  • Avaluació sensorial amb un panell de consumidors no entrenats per aconseguir informació rellevant de preferències, intenció de compra, opinió d’innovació i millora addicional si es requereix.
  • Composició nutricional de macro i  micronutrients segons sigui necessari en cada cas  (per exemple, proteïnes, carbohidrats, grasses, cendres, fibra, vitamines, minerals).
  • Avaluació  de la vida útil.

 

A continuació, és detallen les tasques que Leitat duu a terme i com estan distribuïdes en els diferents paquets de treball del projecte.

Europa

Aquest projecte ha rebut finançament del programa de recerca i innovació de la Unión Europea segons l’acord de subvenció n.o CIIP-20211001. Aquesta publicació reflexa només les opinions de l’autor i la Unió Europea no és  responsable de l’ús que es port fer de la informació continguda en aquesta publicació.  

Logo-SURPASS

Els residus de plàstic es mantenen durant molt de temps al nostre planeta, ja que triguen segles per descompassar-se.  Les alteracions endocrines i la contaminació del sòl, l’aire i l’aigua són tan sols alguns dels efectes adverses provocats per els residus plàstics a la salut pública i mediambiental.

Encara i així, el 70% dels residus plàstics recollits a Europa es depositen en abocadors o s’incineren. L’objectiu general del projecte SURPASS és liderar amb l’exemple la transició cap a materials polímers més segurs, sostenibles i reciclables per al disseny (SSRbD). El consorci SURPASS, format per 14 socis que inclouen centres tecnològics, de recerca i industries, s’encarregarà de :

  • 1. Desenvolupar alternatives SSRbD sense additius potencialment perillosos mitjançant estudis de casos rellevants per a la industria.
  • 2. Optimitzar les tecnologies de re-processament adaptades als nous sistemes de SSRbD per recolzar la consecució d’ambiciosos objectius de reciclatge.
  • 3. Desenvolupar una avaluació basada sobre una puntuació que serveixi de guia als dissenyadors de materials, formuladors i reclicadors per dissenyar materials polimèrics SSRbD
  • 4. Reunir totes les dades i metodologies en una infraestructura digital oberta, oferint interfície amb accés fàcil.

SURPASS dirigirà els seus resultats, en particular, a les PIMES, que representen més de 99% de les empreses, per tant  té un gran potencial per contribuir a la transició cap a l’economia verda.

Europa

Finançat per la Unió Europea. Tot i que els punts de vista i les opinions expressades només pertanyen als seus autors, no reflectint obligatòriament les opinions de la Unió Europea o de l’Agencia Executiva Europea de Salut i Digital (HADEA). Ni la Unió Europea ni la autoritat  atorgant  es poden considerar responsables.

descarga (1)

ILIAD es basa en els actius resultants de dues dècades d’inversions en polítiques i infraestructures per a l’economia blava i té l’objectiu d’establir un Digital Twin of the Ocean (DTO) Inter operable, intensiu en dades i rendible. Aprofita l’explosió de noves dades proporcionades per moltes fonts terrestres diferents, infraestructures informàtiques avançades (computació al núvol, HPC, Internet de les coses, Big Data, xarxes socials i més) d’una manera inclusiva, virtual/augmentada i atractiva per  abordar tots els reptes de l’Earth Data. Contribuirà a una economia oceànica sostenible com ho defineix el Centre per a la Quarta Revolució Industrial i l’Oceà, un centre per a la cooperació global de  múltiples parts interessades. El DTO de ILIAD fusionarà un gran volum de dades varies, en un enfoc semànticament ric i agnòstic per permetre la comunicació simultània amb sistemes i models del món real.  Les ontologies i un descriptor estàndard en capes d’estil facilitaran la informació semàntica i el descobriment intuïtiu de la informació i el coneixement subjacent per aportar una experiència perfecta. La combinació de geo-visualització, visualització immersiva i realitat virtual o augmentada permet als usuaris explorar, sintetitzar, presentar i analitzar les dades geo-espacials subjacents de manera interactiva. La tecnologia habilitadora d’ILIAD DTO  contribuirà a la implementació de l’Acord  Verd i de la Estratègia  Digital de la UE i al llarg dels resultats de la Dècada dels Oceans de les Nacions Unides i els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Per a la realització del seu potencial, ILIAD DTO seguirà l’enfoc del Sistema de Sistemes, integrant totes les infraestructures i instal·lacions digitals de modelat i observació de la Terra existents a la UE. Per promoure aplicacions addicionals mitjançant el ILIAD DTO, els socis crearan el ILIAD Marketplace. Igual que una botiga d’aplicacions, els proveïdors utilitzaran ILIAD Marketplace per a la distribució d’aplicacions, complements, interfícies,  dades sense processar, dates de ciència ciutadana, informació sintetitzada i serveis de valor afegit derivats de ILIAD DTO.

Aquest projecte ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea segons l’acord de subvenció n.o 101037643.  Aquesta publicació reflexa únicament les opinions de l’autor la Unió Europea no és responsable de l’ús que es fa de la informació continguda  en aquesta publicació

 

ac66888c2acec31334c6061ce61b9fed-original

Motivat per l’urgent necessitat de mitigar el canvi climàtic i, en particular, de reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle de les cadenes de valor alimentàries, REDWine és centra en la utilització del diòxid de carboni biogènic (CO2) procedent del procés de fermentació del vi per a la producció i la valorització de biomassa de microalgues. Gràcies a una forta sinergia entre les bioindústries, l’innovador model de negoci circular de REDWine serà possible, ja que permetrà als fabricants de vi tractar eficaçment  els seus efluents líquids i gasosos,  al mateix temps diversifiquen de manera rentable els seus ingressos mitjançant la valorització de la biomassa de Chlorella en   múltiples ingredients d’alt valor.

Aquest projecte ha rebut finançament de Bio Based Industries Joint Undertaking (JU) segons l’acord de subvenció n.º 101023567. La JU rep suport del programa de recerca i innovació Horizonte 2020 de la Unió Europea i del Consorci d’Indústries de Base Bio.

Aplicat a nou països africans, el projecte europeu SESA desenvoluparà i provarà solucions per accelerar la transició verda i l’accés a l’energia a l’Àfrica.  Explorant tecnologies innovadores i serveis en entorns urbans i rurals, per recolzar la seva implementació i profunditzant en aspectes tècnics, financers i polítics.  

Concretament, SESA desenvoluparà  innovacions conjuntament amb socis locals. La primera fase començarà a Kenia, on les solucions inclouen l’ús de jaciments d’aigua en el llac Victoria per a la producció de biogàs. En una segona fase, SESA provarà solucions energètiques a Ghana, Malawi, Marroc  i Sudàfrica. Els resultats, inclosos en una caixa d’eines escalable per a una implementació avançada i estratègies de gestió per facilitar l’aplicabilitat  y la replicabilitat de les tecnologies.

Aquest projecte ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea segons l’acord de subvenció n.o 101037141 Aquesta publicació reflexa únicament les opinions de l’ autor i la Unió Europea no és responsable de l’ús que es fa de la informació  en aquesta publicació.

Logo

L’objectiu principal de BATRAW és desenvolupar i demostrar dos sistemes pilots innovadors per a: el reciclatge sostenible i la gestió de les bateries EV, les bateries domèstiques i els residus de bateries que contribueixen a la generació de corrents secundaris de matèries primes i matèries primes crítiques amb importància estratègica. El primer pilot oferirà tecnologies innovadores i processos per al desmantellament dels paquets de bateries que aconseguiran la recuperació de 95% dels components del paquet  de bateries separant els fluxos de residus, les cel·les i els mòduls mitjançant processos semi automatitzats per al reciclatge.

Finançat per la Unió Europea. Tot i que els punts de vista i les opinions expressades només pertanyen als seus autors i no reflectint obligatòriament les opinions de la Unió Europea o de l’Agencia Executiva Europea de Salut i Digital (HADEA). Ni la Unió Europea ni la autoritat  atorgant  es poden considerar responsables.

BIOAPTA

L’objectiu general del projecte BioApta és l’estudi d’un panell de biomarcadors  associats al dany isquèmic en general i a l’AIS en particular com a eina d’estratificació de pacients que permeti personalitzar l’estratègia terapèutica. Es farà en base a l’anàlisi de mostres biològiques procedents d’estudis animals i confirmació posterior en mostres clíniques humanes amb l’objectiu d’aconseguir una millor caracterització del mecanisme d’acció de ApTOLL, una millor estratificació dels pacients i, amb això, la possibilitat de realitzar un tractament personalitzat als pacients d’AIS. 

Ministerio Ciencia e Innovación

Finançat per: Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI).

solar

El “Tejido Solar” Flexbrick és una estructura arquitectònica que permetrà incrementar l’autosuficiència energètica dels edificis. El repte del projecte és aconseguir un “Brick Solar” Flexbrick (“BSF”) que permet la generació d’energia i que al mateix temps sigui fàcil d’instal·lar  a dintre d’una malla de dispositius similars.  

Al llarg del projecte es plantejaran dos punts importants per al sector de la construcció. D’una banda, es pretén potenciar el disseny del “BSF”, en terminis d’enginyeria i arquitectònics, de manera que sigui molt eficient a nivell energètic i que a més pugui competir en el mercat a nivell estètic. D’altra banda, es treballarà per aconseguir una instal·lació dels BSF més ràpida i senzilla possible, tant elèctric com mecànicament i, sense la necessitat de personal especialitzat en aquesta matèria, per facilitar la seva futura estandardització.

Ministerio Ciencia e Innovación

Finançat per: Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) /Projecte TP-20210048.

INTES

El projecte INTES investigarà i desenvoluparà robes  sostenibles i duradores amb múltiples funcionalitats per al seu ús tècnic en l’industria i les forces de seguretat de l’estat, impulsant el desenvolupament de noves fibres i teixits que per a la seva fabricació i per al final del seu cicle/de la seva vida siguin més amigables amb el medi ambient.

Aquesta gama constarà de teixits tècnics, amb protecció vírica i patogènica, així com teixits altament funcionals i adaptats a les exigències dels cossos de seguretat de l’estat i de l’industria.  

L’actuació de Leitat es centrarà en la recerca de nous materials tèxtils (noves fibres naturals, sintètiques o bio-basades), acabats per conferir funcionalitat (per exemple, hidro-repelència, ignífugs, antimicrobians, anti-insectes i repel·lents d’insectes), altres processos implicats, i els recursos necessaris per desenvolupar els nous teixits  sostenibles i  funcionals.

 

Ministerio Ciencia e Innovación

Finançat per: Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) /Projecte IDI-20210526

ECLIPSE

L’objectiu general de SYNTHESIA en ECLIPSE és la generació de noves tecnologies de reciclatge químic de residus de poliuretà i l’optimització de les tecnologies existents, que suposen millores molt significatives en quant al cost energètic,  la reducció d’emissions, de residus generats durant el procés, el percentatge d’aprofitament i/o la qualitat del material obtingut. Per aconseguir-ho, SYNTHESIA centrarà els seus esforços en:

  • Optimització de processos propis de reciclatge químic.
  • Simplificació de formulacions actuals per facilitar el reciclatge.
  • Validació de matèries primes obtingudes mitjançant noves tecnologies desenvolupades per
Ministerio Ciencia e Innovación

Finançat per: Centre per al Desenvolupament Tecnològic 

FUNTOYS

L’objectiu del projecte és el disseny d’un línia de joguines interactives de nova generació amb característiques millorades gràcies a la recerca i al desenvolupament de nous materials disruptius amb propietats intel·ligents. Els teixits o polímers de darrera generació en són un exemple, aporten a la joguina un alt nivell d’interactivitat. Així doncs, aquesta nova línia de joguines de darrera generació contribuirà al desenvolupament cognitiu correcte dels nens  i al seu entreteniment.

 

Ministerio Ciencia e Innovación

Finançat per: Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) /Projecte EXP – 00139296

regenera-logo

El projecte REGENERA -format per un consorci de huit empreses integrat per Grupo DAM, ENGIE, Sorigué, Hidroquimia, TyrisAI, H2B2, AIGUASOL i Exolum-, cerca desenvolupar tecnologies innovadores per emmagatzemar de manera eficient i econòmica els excedents d’energies renovables i el seu ús en processos industrials  per a la producció de combustibles verds, com hidrogen, metà i hità.  Es podran utilitzar per generar calor i electricitat, com a precursors d’altres productes químics i/o en el transport per impulsar la mobilitat sostenible. Tot això, utilitzant models d’Intel·ligència Artificial per optimitzar la utilització dels recursos energètics.  

La recerca, d’una durada de 40 mesos, es basa en la perspectiva de que l’energia provinent de fonts renovables creixi del 25% actual al 86% en el 2050. “La principal característica de les energies renovables (eòlica, solar) és que la seva producció no es constant, presenta fluctuacions diàries i mensuals. Això exigeix reforçar la seguretat del seu abastiment amb combustibles fòssils però també amb sistemes de emmagatzematge energètic que són elements clau per al desenvolupament i la posada en valor d’aquesta energia sostenible”, expliquen les empreses que participen al projecte. En aquest context, la integració de sistemes d’emmagatzematge  per equilibrar la generació i la demanda d’energia, tant a curt termini com a llarg termini, és fonamental per accelerar la descarbonització  del sistema energètic i aconseguir els objectius marcats per la Comissió Europea en el Green Deal  i  complir els Acords de París.

Ministerio Ciencia e Innovación

Finançat per: Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) /Projecte MIG-20211040.

GAIA

El projecte GAIA té l’objectiu de desenvolupar noves solucions eficients energèticament per aconseguir  biocarburants líquids (butanol) i gasos (metà), basats en tecnologies electroquímiques microbianes (MET).

El MET utilitza microorganismes electró-actius per catalitzar el procés electroquímic de conversió de CO, en combustibles, operant en condicions lleus (rang de temperatura mesòfila i pressió atmosfèrica) i sense necessitat de produir externament H2, reduint així el requisit d’energia de procés.  Els METs son molt flexibles per capturar diversos gasos d’efecte hivernacle,  tractar les aigües residuals i els excedents d’energies renovables.

GAIA incrementarà la densitat de corrent elèctrica dels METs, augmentant la taxa de producció a .1 m³/m³·d per al metà yi .0,25 kg/m³·d per al butanol.  Els dos processos permetran augmentar la competitivitat econòmica  de la tecnologia MET, disminuint més la magnitud dels seus actuals costos de producció de combustible.

Finançat per: Ministerio de Ciencia e Innovación – Agencia Estatal de Investigación/Projecte PLEC2021-007802.

RAADICAL

L’objectiu del projecte és la recerca i el desenvolupament de sistemes de robòtica intel·ligent  que permeten millorar la salut  física i mental de les persones d’edat avançada o amb discapacitat. Entre altres funcions, el sistema robòtic intel·ligent  ajudarà els seus usuaris a fomentar les relacions socials, mantenir hàbits alimentaris saludables i executar rutines diàries d’exercicis físics i mentals. D’altra banda,  els resultats del projecte redundaran també en una millora de les prestacions ofertes  per els professionals  cuidadors, ja que els permetrà intervenir en situacions de risc  de manera remota i en temps real.

Finançat per: Ministerio de Ciencia e Innovación – Agencia Estatal de Investigación/Projecte PLEC2021-007817.

UNA SOLUCIÓ SIMPLE, SÒLIDA I RENDIBLE PER GUIAR A LA INDÚSTRIA AL DESENVOLUPAMENT DE NANOMATERIALES I DE PRODUCTES BASATS EN NANOMATERIALS

SAbyNA desenvolupa una plataforma de fàcil ús per a donar suport al desenvolupament de nanomaterials i de productes i processos basats en nanomaterials segurs, al llarg de tot el seu cicle de vida. S’incorporarà un panell d’estratègies de seguretat per disseny i mesures de mitigació de riscos en el flux de treball amb jerarquies i arbres de decisió per facilitar la identificació dels enfocaments més adequats per a cada cas. També desenvoluparà mòduls específics per a la indústria sobre pintures i impressió 3D, per mostrar com es pot augmentar la usabilitat a l’apuntar a sectors industrials específics.

Aquest projecte ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea en virtut de l’acord de subvenció nº862419. Aquesta publicació reflecteix només les opinions de l’autor i la Unió Europea no és responsable de l’ús que pugui fer de la informació continguda en el mateix.

COMPONENTS I SISTEMES ALTAMENT EFICIENTS I CONFIABLES DE PRÒXIMA GENERACIÓ PER A LA INFRAESTRUCTURA DE SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA

PROGRESSUS dóna suport als objectius climàtics europeus per al 2030 proposant una xarxa intel·ligent de pròxima generació, demostrada per l’exemple d’aplicació “infraestructura de càrrega intel·ligent” que s’integra a la perfecció en els conceptes ja existents d’arquitectures de xarxes intel·ligents que mantenen les inversions addicionals mínimes. Els requisits d’alta potència esperats per a les estacions de càrrega ultraràpides comporten desafiaments especials per dissenyar i establir una infraestructura de càrrega intel·ligent. A causa que els conceptes de trànsit lliure d’emissions són un tema econòmic incipient, l’ús eficient de la infraestructura de càrrega encara està en els seus inicis.

Aquest projecte ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea en virtut de l’acord de subvenció nº862419. Aquesta publicació reflecteix només les opinions de l’autor i la Unió Europea no és responsable de l’ús que pugui fer de la informació continguda en el mateix.

LUBRINTEL

NOUS SISTEMES DE LUBRICACIÓ INTEL·LIGENT PER AL PROCESSAMENT DE METALLS

El principal objectiu d’el projecte LUBRINTEL és investigar i desenvolupar una nova generació de productes lubricants, per a aplicacions de mecanitzat de nous aliatges de titani, estampació en acer i alumini, i alumini fos a pressió, que abasti tant l’eficàcia com les característiques de seguretat avançades per a les persones i el medi ambient, com a noves funcionalitats adaptades per respondre als reptes que planteja la indústria 4.0. El projecte s’enfoca en: la investigació i desenvolupament d’ingredients i sistemes d’encapsulació i activació intel·ligent d’aquells ingredients que necessiten ser incorporats aL lubricant, de manera que la seva funcionalitat sigui restringida fins a la seva activació; la creació de lubricants eficients i equilibrats en la cadena de valor, amb propietats avançades i sostenibles; i la investigació en sistemes d’informació i acció/remediació per al desenvolupament de manteniment predictiu de lubricants.

Aquest projecte ha rebut finançament públic de el Programa Estratègic de Consorcis de Recerca Empresarial Nacional (CENT) 2019 de el Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI).

ANTICIPANT PROBLEMES DE SEGURETAT A L'ETAPA DE DISSENY EN EL DESENVOLUPAMENT DE NANOPRODUCTES

ASINA utilitzarà les cadenes de valor de producció de dues categories representatives de productes basats en nanomaterials: recobriments en nanotecnologia ambiental i sistemes de nanoencapsulació en cosmètics, per formular hipòtesis de disseny i prendre decisions de disseny aplicant un enfocament i metodologia basats en dades. Modelada sobre pràctiques industrials de seis sigma, la metodologia ASINA pot ser adoptada fàcilment pels fabricants perquè els productes basats en nanomaterials que fabriquin siguin el més segurs possibles. D’aquesta manera es pretén augmentar la confiança en nanomanufactura segura per disseny.

Aquest projecte ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea en virtut de l’acord de subvenció nº862.444.

Aquesta publicació reflecteix només les opinions de l’autor i la Unió Europea no és responsable de l’ús que pugui fer de la informació continguda en el mateix.

RECUPERACIÓ DE NUTRIENTS I PRODUCCIÓ DE FERTILITZANTS D'ALT VALOR AMB FEMS ANIMALS

FERTIMANURE pretén millorar l’ús agronòmic dels nutrients reciclats de fems de la ramaderia per reconnectar els fluxos de nutrients entre la producció de plantes i bestiar. El projecte implementarà 5 pilots experimentals innovadors de recuperació de nutrients en granges, mentre que el maneig de nutrients s’abordarà a través de 3 estratègies: producció en granja i ús de fertilitzants de base biològica, producció de FBB en granja i producció de fertilitzants a mida, i producció i ús en granja de fertilitzants fets a mida.

Aquest projecte ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea en virtut de l’acord de subvenció nº862849. Aquesta publicació reflecteix només les opinions de l’autor i la Unió Europea no és responsable de l’ús que pugui fer de la informació continguda en el mateix.

SOLUCIONS HÍBRIDES INNOVADORES, EFICIENTS I DE BAIX COST AMB TECNOLOGIES BES

Les tecnologies de bio-remediació amb sistemes bio-electroquímics (BES), com les cel·les de combustible microbianes, descomponen els contaminants orgànics a través de l’acció de bacteris electroactives mentre generen corrent elèctric. GREENER investigarà l’efecte sinèrgic de diferents estratègies de bioremediació i demostrarà l’eliminació efectiva de contaminants en l’aigua i el sòl, mentre es generen productes secundaris com la bioelectricitat. El tipus i l’entitat de la contaminació, juntament amb les característiques fisicoquímiques/microbianes de l’ambient que es va a descontaminar, es bolcaran en una caixa d’eines per a la presa de decisions.

Aquest projecte ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea en virtut de l’acord de subvenció nº826312. Aquesta publicació reflecteix només les opinions de l’autor i la Unió Europea no és responsable de l’ús que pugui fer de la informació continguda en el mateix.

BATERIA D'ESTAT SÒLID CONFIABLE PER 2025

ASTRABAT pretén trobar materials cel·lulars, components i arquitectura d’estat sòlid que s’adaptin a les demandes del mercat de vehicles elèctrics i siguin compatibles amb la producció en massa. Es defineixen cinc objectius: desenvolupar materials per a un electròlit híbrid sòlid i elèctrodes que permetin cel·les de ions de liti d’alta energia, alt voltatge i fiables d’estat sòlid; adaptar el desenvolupament de noves bateries d’estat sòlid a un procés convencional per fabricar elèctrodes en cel·les de ions de liti; dissenyar una arquitectura de bateries d’estat sòlid per a 2030; definir una arquitectura de cel·la eficient per complir amb les demandes de seguretat; generar una nova cadena de valor de bateries d’estat sòlid.

ndo una xarxa intel·ligent de pròxima generació, demostrada per l’exemple d’aplicació “infraestructura de càrrega intel·ligent” que s’integra a la perfecció en els conceptes ja existents d’arquitectures de xarxes intel·ligents que mantenen les inversions addicionals mínimes. Els requisits d’alta potència esperats per a les estacions de càrrega ultraràpides comporten desafiaments especials per dissenyar i establir una infraestructura de càrrega intel·ligent. A causa que els conceptes de trànsit lliure d’emissions són un tema econòmic incipient, l’ús eficient de la infraestructura de càrrega encara està en els seus inicis.

Aquest projecte ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea en virtut de l’acord de subvenció no 875029. Aquesta publicació reflecteix només les opinions de l’autor i la Unió Europea no és responsable de l’ús que pugui fer de la informació continguda en el mateix.

SOLUCIONS DE MATERIALS AVANÇATS PER BATERIES SENSE COBALT D'ALTA CAPACITAT MÉS SEGURES I DURADORES

CoFBAT desenvoluparà la propera generació de bateries i que coincideixi amb els rendiments requerits en el sector no automotriu (llars privades i emmagatzematge domèstic, xarxa elèctrica industrial a petita i gran escala, desplegament d’energies renovables, petits dispositius robòtics). Per a això s’utilitzaran ànodes d’alta capacitat juntament amb un càtode lliure de cobalt i un electròlit de polímer en gel molt segur. CoFBAT permetrà el desenvolupament de bateries més segures, duradores i competitives en el mercat amb alta ciclabilitat (≥10,000 cicles) i el baix cost per cicle fins 0.03 €/kWh/cicle per a aplicacions estacionàries.

Aquest projecte ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea en virtut de l’acord de subvenció nº875126. Aquesta publicació reflecteix només les opinions de l’autor i la Unió Europea no és responsable de l’ús que pugui fer de la informació continguda en el mateix.

ECOSISTEMA D'INNOVACIÓN PER A ACCELERAR L'ADOPCIÓ INDUSTRIAL DE NANOTECNOLOGIES DE SUPERFÍCIE AVANÇADES

NewSkin crearà una plataforma basada en la innovació oberta, una nova entitat legal que proporcionarà a l’Ecosistema Europeu d’Innovació les tecnologies, els recursos i els serveis necessaris per adoptar un conjunt de processos innovadores eficients i rendibles per fabricar productes industrials i de consum nano-habilitats, així com les capacitats d’assaig necessàries per demostrar les característiques dels productes nano-millorats. Newskin transferirà les noves nanotecnologies de la indústria de l’acer que permetran assolir i demostrar nous nivells de rendiment i durabilitat.

Aquest projecte ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea en virtut de l’acord de subvenció no 862100. Aquesta publicació reflecteix només les opinions de l’autor i la Unió Europea no és responsable de l’ús que pugui fer de la informació continguda en el mateix.

FOTO (ELECTRO) CATÀLISI HETEROGÈNIA DE FLUX PER MITJÀ LLUM CONCENTRADA

L’objectiu d’aquest projecte és desenvolupar i modelar un sistema modular integrat basat en reactors foto-catalítics heterogènics de flux continu per produir productes químics rellevants com l’etilè en el sector químic i molts altres productes químics d’alt valor que utilitzen abundants recursos com l’aigua , el diòxid de carboni i la llum. L’objectiu és oferir sistemes rendibles a petita escala a territoris rurals, aïllats i la fabricació distribuïda. A Europa es requereixen nous materials multifuncionals foto (electro) catalítics integrats en reactors escalables per mantenir el lideratge tecnològic en la fabricació de productes químics, al mateix temps que es garanteix el desplegament de processos sostenibles que compleixin amb l’economia circular i la indústria verda per a un futur baix en carboni.

Aquest projecte ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea en virtut de l’acord de subvenció no 862.453.

Aquesta publicació reflecteix només les opinions de l’autor i la Unió Europea no és responsable de l’ús que pugui fer de la informació continguda en el mateix.

ESTUDI DE NOUS PROCESSOS ELECTROQUÍMICS MITJANÇANT LIGNOSULFONATS PER PRODUIR POLÍMERS I MONÒMERS DE BASE BIOLÒGICA

SELECTIVELI proporcionarà una prova de concepte a escala de laboratori (al menys TRL3) per demostrar el potencial de convertir matèries primeres de lignosulfonato de baix cost (subproducte de la indústria de paper i polpa) en productes químics bioestables d’alt valor mitjançant el desenvolupament i l’optimització del procés electroquímic. La seva finalitat és convertir la matèria primera d’origen biològic en monòmers objectiu, desenvolupar i optimitzar processos de separació i purificació aigües avall per extreure els productes objectiu, i convertir monòmers de blocs de construcció intermedis en polímers de major valor.

Aquest projecte ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea en virtut de l’acord de subvenció nº 837276. Aquesta publicació reflecteix només les opinions de l’autor i la Unió Europea no és responsable de l’ús que pugui fer de la informació continguda en el mateix.

CREIXEMENT DE TECNOLOGIES EMERGENTS A IMPRESSIÓ 3D

Els projectes que formen part de l’agrupament BASE3D tenen com a propòsit llançar i donar suport al creixement de tecnologies emergents en impressió 3D. No totes començaran amb el mateix estat de tecnologia, ni tindran les mateixes perspectives de futur. Leitat és el coordinador del projecte LIGHT3D que estudiarà diferents fonts de llum per a tecnologies de fabricació additiva (AM) per tal de millorar les tecnologies que estan utilitzant les esmentades fonts de llum.

Aquest projecte ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea en virtut de l’acord de subvenció no 837276. Aquesta publicació reflecteix només les opinions de l’autor i la Unió Europea no és responsable de l’ús que pugui fer de la informació continguda en el mateix.

NOUS INGREDIENTS I ALIMENTS DIRIGITS AL BENESTAR GLOBAL DE LES PERSONES AMB CÀNCER COLORECTAL I A LA SEVA PREVENCIÓ

El projecte TERÁTROFO investiga i desenvolupa experimentalment nous productes de consum alimentari i ingredients més eficaços, segurs i beneficiosos per prevenir el risc de patir càncer colorectal (CCR), així com contribuir positivament a la resposta nutricional al tractament del CCR, per tal de pal·liar possibles dèficits nutricionals secundaris del tractament i millorar la qualitat de vida, l’estat nutricional i el benestar dels pacients, afavorint així la resposta al tractament de les persones amb aquesta patologia.

Aquest projecte ha rebut finançament públic de el Programa Estratègic de Consorcis de Recerca Empresarial Nacional (CIEN) 2019 del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) amb EXP00119028 / CIEN20191005.

FEM IOT

CIUTATS INTEL·LIGENTS A TRAVÉS DE SOLUCIONS IOT

FEM IOT respon als reptes tecnològics de l’IoT que estan relacionats amb una de les indústries líders a Catalunya, com són l’automatització i la mobilitat sostenible. El projecte vol dotar la infraestructura de la ciutat intel·ligent a través de solucions IoT que permetran desenvolupar el sector de les ciutats intel·ligents, que està compost per empreses de mobiliari urbà, serveis urbans, energia i consultories tecnològiques. A més, el projecte sumarà un dels casos d’ús més exigents per a la ciutat: el vehicle autònom i connectat, contribuint a una de les indústries líders al país: la mobilitat. Per dur a terme aquesta missió, el projecte està format per 2 subprojectes: infraestructura viària connectada i valorització de dades IoT.

Aquest projecte ha rebut finançament públic de el Programa Estratègic de Consorcis de Recerca Empresarial Nacional (CIEN) 2019 del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) amb EXP00119028 / CIEN20191005.

MATEX

INVESTIGACIÓ EN NOUS MATERIALS (COMPOSTOS, GRAFÉNICOS I CERÀMICS) I TÈXTILS PER A LA PROTECCIÓ PROFESSIONAL DE LA ROBA CONTRA PROJECTILS, RISCOS AMBIENTALS, D'INCENDIS I BIOLÒGICS

El projecte MATEX reuneix un consorci d’investigació i desenvolupament liderat per FECSA amb 8 empreses i 5 centres d’investigació. Té com a objectiu millorar els equips de protecció com cascos i armilles anti-bales i peces per a la Policia, l’Exèrcit i altres cossos professionals a través de la investigació en nous materials i tecnologies tèxtils.

 

Aquest projecte ha rebut finançament públic de el Programa Estratègic de Consorcis de Recerca Empresarial Nacional (CIEN) 2019 de el Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) amb EXP – 00.119.012.

GESTIÓ SOSTENIBLE DELS RECURSOS MESOPELÀGICS

SUMMER és un protocol per a calcular amb precisió la biomassa de peixos mesopelàgics, situada entre 200 metres i 1000 metres, quantificar els serveis ecosistèmics proporcionats per la comunitat mesopelàgica, i desenvolupar una eina de suport de decisions per mesurar les compensacions entre els diferents serveis. Els models s’utilitzaran per estimar l’impacte dels escenaris de pesca a l’estabilitat de la xarxa tròfica i l’aïllament de carboni. Els organismes mesopelàgics seran avaluats pel seu potencial com farina de peix, nodreixi i productes farmacèutics. El projecte desenvoluparà una eina de suport a la decisió per permetre la comptabilització de les compensacions entre serveis quan es considera l’ús sostenible de recursos mesopelàgics. Finalment, una varietat d’interaccions amb les parts interessades i el públic, han de garantir que qualsevol estratègia per explotar l’ecosistema mesopelàgic tingui en compte totes les conseqüències.

Aquest projecte ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea en virtut de l’acord de subvenció no 817806. Aquesta publicació reflecteix només les opinions de l’autor i la Unió Europea no és responsable de l’ús que pugui fer de la informació continguda en el mateix.

NOUS DISSENYS D'INTEGRACIÓ D'EDIFICIS PER AUGMENTAR L'EFICIÈNCIA EN SISTEMES AVANÇATS D'ENERGIA RENOVABLE I AJUSTABLE CLIMÀTICAMENT

El projecte IDEAS crearà un innovador sistema integrat d’energia renovable (RES) que superarà de manera rendible les eficiències actuals de les fonts d’energia renovable, generant electricitat, calor i refrigeració i optimitzat per a edificis plurifamiliars, públics i comercials en diferents condicions climàtiques. L’objectiu de la investigació és crear un nou edifici de baix cost RES que maximitzi la sortida i es pugui ajustar per a diferents condicions climàtiques a través de noves tècniques de concentradors geomètrics i luminiscents que condueixin a excedir elèctricament les eficiències actuals de sistema solar. La millora tèrmica s’aconseguirà utilitzant materials de canvi de fase orgànica millorats (PCM) amb un mecanisme de transferència de calor biomimètic passiu per a l’emmagatzematge i la descàrrega de calor.

Aquest projecte ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea en virtut de l’acord de subvenció no 817806. Aquesta publicació reflecteix només les opinions de l’autor i la Unió Europea no és responsable de l’ús que pugui fer de la informació continguda en el mateix.

ENQUESTA DE BIOCONTAMINACIÓ PER PROVES D'EXPOSICIÓ A LA CORROSIÓ AMB INFLUÈNCIES MICROBIANES

MICTEST desenvoluparà nous protocols d’exposició a la biocontaminació per a la validació a escala de laboratori de materials, revestiments i components per a sistemes de combustible d’aeronaus. MICTEST se centrarà en: i) realitzar un mostreig exhaustiu de combustibles i materials contaminats, ii) de definir microbiomas centrals representatius de microorganismes aïllats de mostres reals, iii) determinar paràmetres clau que imitin entorns reals, iv) seleccionar una mostra de recobriments, materials i components, i v) proposar la combinació més adequada de tecnologies per avaluar les propietats antimicrobianes / anti-biofilm correlacionades amb la degradació del material, el rendiment del recobriment i els efectes potencials sobre les propietats de el combustible. Es desenvoluparan diferents protocols i s’adaptaran al tipus de combustible, material i condicions ambientals representatives de la biocontaminació desenvolupada en escenaris reals.

Aquest projecte ha rebut finançament de Clean Sky 2 Joint Undertaking en el marc del programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea en virtut de l’acord de subvenció nº 831.976. Aquesta publicació reflecteix només les opinions de l’autor i la Unió Europea no és responsable de l’ús que pugui fer de la informació continguda en el mateix

EMERGENTS

TECNOLOGIES EMERGENTS ALINEADES AMB LES NECESSITATS I ELS NOUS DESAFIAMENTS INDUSTRIALS QUE RESULTEN DE LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL

Els robots col·laboratius detecten la presència de persones per contacte, resultant en velocitats de treball baixes i innecessàries parades de cicle. Existeixen solucions 2D en presència de persones (no mesura distàncies ni probabilitat de contacte). Actualment, no existeixen sistemes segurs que monitorejen el volum compartit entre una persona i un robot 3D, detectant la posició del robot i la persona. Es requereix experiència en comunicació en temps real amb el robot, predicció, càlcul i modificació de trajectòries en temps real. Necessitem sensors de mesurament de volum 3D amb certa redundància i fiabilitat. També és necessari conèixer l’ergonomia i el comportament de les persones en l’entorn laboral.

Aquest projecte està cofinançat paper Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc de el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014- 2020 amb un ajut de 2.000.000 €.