1. Què és Leitat?

Leitat és un Centre Tecnològic d’Excel·lència, la seva missió és la Gestió de tecnologies per crear i transferir Valor Social, Mediambiental, Econòmic i industrial sostenible a les empreses i entitats, a través de la investigació i els processos tecnològics. Leitat és marca de l’entitat privada Acondicionamiento Tarrasense i reconeguda pel Ministerio de Ciencia e Innovación.

2. A qui pertany Leitat?

Leitat és una associació privada, sense ànim de lucre amb personalitat jurídica i patrimonial pròpies, constituïda l’any 1906. Regula les seves activitats d’acord amb a la normativa vigent, els seus Estatuts i el seu Reglament de Règim Intern.

3. Què aporta Leitat?

Leitat, des del dinamisme i la proximitat, aporta una gestió flexible en un entorn de “Open Innovation” com a motor de col·laboració i cooperació per a la transferència tecnològica, potenciant alhora els principis de professionalitat, de respecte a les persones i al medi ambient.

4. Per què Leitat millora la competitivitat a nivell industrial?

Perquè promou la implantació de la innovació industrial fomentant la modernització de les estructures productives i el desenvolupament de nous productes, amb alt valor tecnològic i atenent les demandes canviants del mercat global.

5. Com Leitat pot solucionar necessitats tecnològiques?

Des de la seva solvència tecnològica, la constància de Leitat a generar coneixements, desenvolupar talent i disposar d’equips d’últim tecnologia i instal·lacions d’avantguarda permet donar respostes a les necessitats especifiques i tecnològiques dels nostres clients.

6. Per què actua a nivell multisectorial?

Perquè permet que tecnologies diverses siguin aplicables a sectors diferents amb una major rendibilitat de la tecnologia, generant i amplificant noves oportunitats, també en sectors mai interconnectats abans, “sense fer de tot” i centrant la seva activitat en els sectors de Transport, Construcció, Packaging, Textil, Energia, Medi ambient, Alimentació, Cosmètica, Detergència, Salut, Farmacèutic i Veterinari, Químic i Materials, Biotecnologia, Seguretat i Marítim.

7. Com col·labora amb les empreses i institucions?

Leitat, des de l’experiència i la flexibilitat, estableix convenis i acords de col·laboració per unir esforços en els reptes tecnològics industrials plantejats en cada moment, i impulsant la capacitat emprenedora i la transferència tecnològica.

8. Quina experiència té Leitat amb la cooperació industrial?

Des de fa més de 100 any, Leitat impacta en les empreses  i altres entitats a través de la gestió de propostes de R+D+2i (investigació, desenvolupament i innovació industrial), liderant o participant en projectes estratègics i generant actius i coneixement.

9. Quin és l'àmbit d'actuació de Leitat a nivell geogràfic?

A més de la seva intensa activitat a nivell nacional, Leitat lidera i participa activament en nombrosos projectes i xarxes de col·laboració internacionals, tant amb socis europeus com d’altres zones geogràfiques amb interessos convergents.

10. Com associar-se a Leitat?

Pot pertànyer a la associació qualsevol persona física o jurídica que ho demana formalment a través de la web: www.leitat.org/como-asociarse.